CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NTK

Danh mục sản phẩm

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 10
Hôm nay 11
Hôm qua 1
Trong tuần 12
Trong tháng 132
Tổng cộng 6,766

Quạt NMB

Mô tả: Quạt NMB
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: NMB
Ngày đăng: 27-08-2015

Chi tiết sản phẩm

NTK-IST Việt Nam là công ty Xuất nhập khẩu hàng đầu Việt Nam.

 Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.

sdt : 091.141.9001

Emaill  :  sales@ntkvietnam.net

http://www.ntkvietnam.net

http://ntk-istvietnam.blogspot.com

Mr. Tri

3610PS-10T-B20 6820PL-05W/T-B49

3610PS-10T-B30 5920PL-07W/T-B10
4710PS-10T-B20 5920PL-07W/T-B20
4710PS-10T-B30 5920PL-07W/T-B30
4715MS-10T-B50 5920PL-07W/T-B40
4715MS-10T-B30 5920PL-07W/T-B17
4715MS-10T-B10 5920PL-07W/T-B18
4715PS-10T-B10 5920PL-07W/T-B19
4715PS-10T-B20 5920PL-07W/T-B27
4715PS-10T-B30 5920PL-07W/T-B28
2412PS-12W-B30 5920PL-07W/T-B29
2434PS-12W-B30 5920PL-07W/T-B37
3108PS-12W-B30 5920PL-07W/T-B38
3110PS-12W-B30 5920PL-07W/T-B39
3115PS-12W-B30 5920PL-07W/T-B47
3115PS-12W-B20 5920PL-07W/T-B48
3115PS-12W-B10 5920PL-07W/T-B49
3115PS-12T-B30 5920PL-07W/T-B49-
3115PS-12T-B20 (D21 or D50 or D51)
3115PS-12T-B10 6820PL-07W/T-B10
3610PS-12T-B30 6820PL-07W/T-B20
3610PS-12T-B20 6820PL-07W/T-B30
3610PS-12T-B10 6820PL-07W/T-B40
4710PS-12T-B30/B3A 6820PL-07W/T-B17
4710PS-12T-B20 6820PL-07W/T-B18
4710PS-12T-B10 6820PL-07W/T-B19
4710PS-12T-B10-B05 6820PL-07W/T-B27
4710PS-12T-B10-B06 6820PL-07W/T-B28
4710PS-12T-B10-B07 6820PL-07W/T-B29
4710PS-12T-B10-B08 6820PL-07W/T-B37
4715PS-12T-B30 6820PL-07W/T-B38
4715PS-12T-B20 6820PL-07W/T-B39
4715PS-12T-B10 6820PL-07W/T-B47
4728QS-12W-B20 6820PL-07W/T-B48
4728RS-12W-B20 3610NL-012P440-OX or PX
5915PC-12T-B20 3610NL-012P435-OX or PX LGP
5915PC-12T-B30 3610NL-012P437-OX or PX
5915PC-12T-B10 3610NL-012P440-OX or PX
4715MS-12T-B5A 3108NL-04W-B1X
4715MS-12T-B50 3108NL-04W-B2X
4715MS-12T-B40 3108NL-04W-B3X
4715MS-12T-B30 3108NL-04W-B4X
4715MS-12T-B20 3108NL-04W-B5X
4715MS-12T-B10 3108NL-05W-B1X
4715MS-12T-B10-A04 3108NL-05W-B2X
4715MS-12T-B1A 3108NL-05W-B3X
4715MS-12T-B2A 3108NL-05W-B4X
4715MS-12T-B3A 3108NL-05W-B5X
4715MS-12T-B4A 2408NL-04W-B10 or -B19
5915PC-20T-B20 2408NL-04W-B20 or -B29
4715MS-20T-B50 2408NL-04W-B30 or -B39
4715MS-20T-B30 2408NL-04W-B40 or -B49
5915PC-22T-B20 2408NL-04W-B50 or -B59
3115PS-22W-B30 2408NL-05W-B10 or -B19
5915PC-22T-B10 2408NL-05W-B20 or -B29
4715MS-22T-B50 2408NL-05W-B30 or -B39
4715MS-22T-B30 2408NL-05W-B40 or -B49
4715MS-22T-B2A-A04 2408NL-05W-B50 or -B59
4715MS-22T-B20-A04 3110GL-B4W-B1X
4715MS-22T-B10 3110GL-B4W-B2X
3115PS-23T-B10 3110GL-B4W-B3X
3115PS-23T-B20 3110GL-B4W-B4X
3115PS-23T-B30 3110GL-B4W-B5X
3610PS-23T-B30 3110GL-B4W-B6X
3610PS-23T-B20 3110GL-B4W-B7X
3610PS-23T-B10 3110GL-B5W-B1X
4710PS-23T-B20 3110GL-B5W-B2X
4715PS-23T-B30 3110GL-B5W-B3X
4715PS-23T-B20 3110GL-B5W-B4X
4715PS-23T-B10 3110GL-B5W-B5X
5915PC-23T-B30 3110GL-B5W-B6X
5915PC-23T-B20 1204KL-01W-B30
5915PC-23T-B10 1204KL-01W-B39
4715MS-23T-B3A 1204KL-01W-B40
4715MS-23T-B4A 1204KL-01W-B49
4715MS-23T-B5A 1204KL-01W-B50
4715MS-23T-B1A 1204KL-01W-B59
4715MS-23T-B10 1204KL-04W-B30
4715MS-23T-B20 1204KL-04W-B39
4715MS-23T-B30 1204KL-04W-B40
4715MS-23T-B50 1204KL-04W-B49
3115PS-24W-B30 1204KL-04W-B50
3115PS-24W-B20 1204KL-04W-B59
3115PS-24W-B10 2406KL-04W-B1Y
3610PS-24T-B30 2406KL-04W-B2Y
3610PS-24T-B20 2406KL-04W-B3Y
3610PS-24T-B10 2406KL-04W-B4Y
4710PS-24T-B30 2406KL-04W-B5Y
4710PS-24T-B20 2406KL-04W-BX6
4710PS-24T-B10 2406KL-04W-B8Y
4715PS-24T-B30 2406KL-09W-B40
4715PS-24T-B20 2406KL-05W-B1Y
4715PS-24T-B10 2406KL-05W-B2Y
4715MS-24W-B10 2406KL-05W-B3Y
5915PC-24T-B30 2406KL-05W-B4Y
5915PC-24T-B20 2406KL-05W-B5Y
5915PC-24T-B10 1604LK-01W-B3Y
4715KL-04W-B1 1604KL-01W-B4Y
2410NL-04W-B10 1604KL-01W-B5Y
2410NL-04W-B20 1604KL-04W-B3Y
2410NL-04W-B30 1604KL-04W-B4Y
2410NL-04W-B40 1604KL-04W-B5Y
2410NL-04W-B50 3615KL-04W-B3X
2410NL-04W-BX9 3615KL-04W-B4X
2410NL-05W-B10 3615KL-04W-B5X
2410NL-05W-B20 3615KL-04W-B7X
2410NL-05W-B30 3615KL-04W-B8X
2410NL-05W-B40 3615KL-05W-B3X
3110KL-04W-B10/B17 3615KL-05W-B4X
3110KL-04W-B19 3615KL-05W-B5X
3110KL-04W-B19-P01/P02 2004KL-01W-B3Y
3110KL-04W-B20/B27 2004KL-01W-B4Y
3110KL-04W-B29 2004KL-01W-B5Y NMB
3110KL-04W-B30/B37 2004KL-04W-B3Y
3110KL-04W-B39 2004KL-04W-B4Y
3110KL-04W-B40/B47 2004KL-04W-B5Y
3110KL-04W-B49 4712KL-04W-B1X
3110KL-04W-B50/B57 4712KL-04W-B2X
3110KL-04W-B59 4712KL-04W-B3X
5915PC-20T-B30
5915PC-20T-B30